Ungesamtaler/coaching

Som ung kan livet indimellem slå nogle store ”koldbøtter” og du kan blive ramt af
afmagt, fortvivlelse, og have svært ved at finde det rette stå sted. Du oplever måske at
du er begyndt at trække dig fra sociale arrangementer, og du ved ikke helt hvorfor.

Måske synes du, at alle stiller krav til dig, og du vil gerne lære at navigere ud fra dine
egne værdier frem for andres forventninger til dig. Det kan være at du føler dig mere
grådlabil, end du plejer at være og har brug for at tale med nogen om det. Du vil
gerne booste din selvrealisering (det, andre kalder selvtillid) og har et ønske om at
styrke din selvaccept (det, andre kalder selvværd).

Gennem samtaler med fokus på tanker og følelser og et ”indspark” af brugen af
mindfulness, vil vi sammen kunne finde DIN VEJ.

Skal jeg hjælpe dig?

Book tid til session/behandling her